Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9499 9438 390
Tags: film
Reposted byfilmowyzamknioczyredhairwitchSkydelanpinklagoonilluminationStoneColdSoberdestroyedsomebunnyjacoszekfemaleversionofahustlajossiewhiteshadeofblackaciaglootechbellthecat
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Tags: fav quote
Reposted bycytatyiloveyouwetryagainzamknioczySkydelanddrunkanorexianervosaszukajacszczesciabanitkawiksnotorious-rookieodnowaOlsonekEtienolckaskowataendotermicznagdziejestolaniskowokaateethauturienavooidsweetnothinggRaniczekoladowezatracenieMadsentropiahighitsokaykhalgugupurpurowa-perspektywamesouteinnocentsoulcontrolledoutofmyheadbadassfromhellpurplecornflowersoversensitivekateistrueromantycznoscwikszzoibellabellatobecontinuedamkejtinnocent-whispermadadreampkz451sthwentwrongeternaljourneygingerowaaperfectsenseaudacityofhugeschokoladehimmelover-landpelnaradoscibeminehoneyanikrokurusalkadmiralMisqachopinfeldziarzitsrainyoutsideitmakesmecalmthenatusshumanethesilenceofthealcoholicszyderaBloodEvemallamitrampkowamadriddnezavisanmahidevranlikekKuishiszyszka016amilamijagdybamreloveutioninspirationspikkumyyDownTheRabbit-HolewarkoczhormezavaporousshameonyoubitchdeparterCzarnyKapturjakmidzisiajzleazathianaharridancrambieweaknessjointskurwysynatemelottibluebell
9499 9438 390
Tags: film
Reposted byfilmowyzamknioczyredhairwitchSkydelanpinklagoonilluminationStoneColdSoberdestroyedsomebunnyjacoszekfemaleversionofahustlajossiewhiteshadeofblackaciaglootechbellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl